PROMOCJA - Pomiary elektryczne już od 300 zł

Darmowa wycena przez telefon:
(+48) 533 423 003

Pomiary elektryczne są to działania mające na celu sprawdzenie stanu technicznego badanej instalacji elektrycznej, urządzenia lub grupy urządzeń wchodzącej w jej skład. Mówiąc inaczej, mają na celu sprawdzenie czy instalacja jest bezpieczna. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian czy remontów.

W jakim celu wykonujemy pomiary?

Pomiary mają na celu sprawdzenie i wyeliminowanie ewentualnych usterek instalacji i osprzętu, które to mogą pojawić się w trakcie jej wykonania lub eksploatacji. Zgodnie z artykułem 62 Ustawy Prawo Budowlane „obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania…” „Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.” Główny cel przeprowadzania pomiarów elektrycznych to jednak nie przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, a zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i mieniu. Wykonując je systematycznie możemy uniknąć porażenia, uszkodzenia urządzeń czy pożaru. Pomiary wykonuje się również celem odbioru obiektu (protokół pomiarowy i oświadczenie o fakcie wykonania instalacji zgodnie z obowiązującymi normami) oraz dla zapewnienia wypłaty ewentualnych odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które to wymagają, aby eksploatacja obiektów przebiegała zgodnie z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego (zwarcia instalacji elektrycznej są jedną z najczęstszych przyczyn pożarów).

Jakie pomiary wykonujemy i jak je dzielimy?

Pomiary możemy podzielić na dwie grupy Pomiary odbiorcze polegają na sprawdzeniu urządzeń zamontowanych w obiekcie przed przekazaniem do eksploatacji. Od tych pomiarów oczekujemy odpowiedzi czy:

 • urządzenia zostały prawidłowo dobrane,
 • zamontowane zgodnie z dokumentacją,
 • nie są uszkodzone,
 • właściwie wykonano nastawy zabezpieczeń,
 • sprawdzona została funkcjonalność działania,
 • sygnalizacja działa poprawnie,
 • spełniono wszystkie warunki, aby obwody elektryczne w całości mogły spełniać stawiane im dokumentacją techniczną wymagania i mogły być bezpiecznie eksploatowane.

Pomiary eksploatacyjne wykonywane podczas pracy i użytkowania urządzeń, mające dać odpowiedź jaki jest aktualny stan techniczny urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy, czy nie uległ on pogorszeniu w okresie użytkowania instalacji. Po wykonaniu oględzin, sprawdzenia i pomiarów wystawiany jest protokół odbiorczy. Podstawowe i najważniejsze pomiary jakie wykonujemy to:

 • oględziny dotyczące ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) i ochrony przeciwpożarowej,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • badania ciągłości przewodów ochronnych;
 • badania skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej (przy uszkodzeniu),
 • próby działania urządzeń różnicowo-prądowych,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia,
 • pomiary rezystancji uziemień.

Kto może wykonywać pomiary? Elektryk z uprawnieniami

Image_00003_rozmycie

Zgodnie z artykułem 62 Prawa Budowlanego „kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych (…), mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.” Mogą je również wykonywać „osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.” W praktyce oznacza to, że elektryk wykonujący pomiary powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne SEP D (dozoru) w wymaganym zakresie lub posiadać uprawnienia budowlane elektryczne. Należy zwrócić również szczególną uwagę, czy osoba wykonująca pomiary posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, gdyż tylko to gwarantuje rzetelne wykonanie pomiarów. Sprawdźmy również czy osoba wykonująca pomiary posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ pomyłki mogą zdarzyć się nawet najlepszym. O czym powinieneś pamiętać? Generalnie szukaj fachowca, który zajmuje się instalacjami od A do Z – taki gwarantuje kompleksowe wykonanie usługi. Zgodnie z przepisami prawa jesteś zobowiązany co 5 lat wykonywać pomiary elektryczne. W praktyce nikt tego nie sprawdza i nie wymaga... do momentu gdy ktoś nie zostanie porażony lub lokum Ci spłonie i będziesz próbował uzyskać odszkodowanie od Twojego ubezpieczyciela…. Szukasz kogoś, kto zajmie się montażem instalacji elektrycznej? Chciałbyś mieć pewność, że zlecona praca zostanie wykonana szybko i sprawnie? Zależy Ci na wysokiej jakości usługach w rozsądnej cenie? Skontaktuj się z nami i przekonaj się, że nie zostawimy Cię bez pomocy! Dołożymy wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem. Nie znalazłeś w naszej ofercie usługi, która Cię interesuje? Skontaktuj się z nami i zapytaj o możliwość jej wykonania. EKINSTAL.PL – specjaliści od instalacji elektrycznych. Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą!

Wypełnij formularz kontaktowy,
zadzwoń tel.: (+48) 533 423 003 lub napisz e-mail: biuro@ekinstal.pl

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać temat.
Proszę wpisać poprawny numer telefonu.
Proszę wpisać treść wiadomości.
Musisz zaakceptować warunki.