Instalacje elektryczne

Projektując instalację elektryczną należy pamiętać iż zgodnie z przepisami powinna ona zapewniać:

- Dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych.

- Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

- Ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

Zgodnie z normą PN-IEC-60364-1 projekt instalacji elektrycznej powinien zawierać informacje podstawowe oraz szczegółowe.

Do informacji podstawowych zaliczamy:

- dane charakterystyczne zasilania,

- dane o obwodach realizujących określone funkcje,

- dane o awaryjnym zasilaniu,

- warunki otoczenia.

Informację szczegółowe to:

- typ przewodów, sposób ich instalowania, przekrój,

- rodzaje zabezpieczeń,

- wyłączenie awaryjne,

- urządzenia odłączające,

- wzajemne oddziaływanie instalacji elektrycznych i nieelektrycznych,

- dostęp do wyposażenia elektrycznego.

Projektowana instalacja elektryczna powinna spełniać następujące wymagania i zapewniać, ochrony ludzi, zwierząt domowych i pomieszczeń od niebezpieczeństw mogących wystąpić w instalacji elektrycznej takich jak:

- porażenie prądem elektrycznym,

- nadmiernym wzrostem temperatury mogącym spowodować pożar lub inne szkody.

Prawidłowe działanie instalacji elektrycznej zgodnie z przeznaczeniem. Spełnienie wyżej wymienionych wymagań nastąpi, jeżeli w projektowaniu instalacji elektrycznej zastosuje się następujące kryteria:

Przekrój przewodów powinien być określony stosownie do:

- ich dopuszczalnej maksymalnej temperatury (dopuszczalnej wielkości obciążenia),

- dopuszczalnego spadku napięcia,

- oddziaływań elektromechanicznych mogących powstawać podczas zwarć,

- oddziaływań mechanicznych, na które przewody mogą być narażone.

Wybór typu przewodów i sposoby ich instalowania zależą od:

- właściwości środowiska (klimatyczne warunki otoczenia),

- dostępności do przewodów (instalacji) dla ludzi i zwierząt,

- oddziaływań mechanicznych (uderzenia, wibracje), na które mogą być narażone przewody,

- napięcia.

Rodzaje i dane znamionowe zabezpieczeń (urządzeń) powinny być dobrane z uwzględnieniem funkcji jaką mają one spełniać, czyli przed jakimi skutkami powinny zabezpieczać:

- przeciążenia,

- prądu zwarciowego,

- przepięcia,

- obniżenia wartości napięcia lub zaniku.

Wyposażenie zastosowane w instalacji elektrycznej winno spełniać wymagania odpowiednich norm. Dobrane elementy wyposażenia elektrycznego powinny mieć odpowiedni parametry techniczne:

- napięcie dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych, jak również do mogących wystąpić przepięć,

- prąd z uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych,

- obciążenie dobrane na podstawie parametrów technicznych powinno być dostosowane do normalnych warunków eksploatacji.

Projektując instalację elektryczną powinniśmy:

- Ustalić wartość zapotrzebowania na moc (przewidywana suma mocy pobierana przez urządzenia które będziemy posiadali),

- Określenie ilość, rodzaj i rozmieszczenie obwodów rozdzielczych (ilość i rozlokowanie punktów oświetleniowych oraz gniazd wtykowych),

- Dobrać osprzęt zapewniający długą i bezawaryjną pracę instalacji.

Zajmujemy się wykonywaniem instalacji elektrycznych, montażem systemów alarmowych i sieci komputerowych. Wszyscy zatrudnieni w EK INSTAL fachowcy to doświadczeni specjaliści w swojej dziedzinie. Najważniejsza jest dla nas satysfakcja klienta, dlatego nieustannie się szkolimy i rozbudowujemy swoją ofertę. Szukasz kogoś, kto zajmie się montażem instalacji elektrycznej? Chciałbyś mieć pewność, że zlecona praca zostanie wykonana szybko i sprawnie? Zależy Ci na wysokiej jakości usługach w rozsądnej cenie? Skontaktuj się z nami i przekonaj się, że nie zostawimy Cię bez pomocy! Dołożymy wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem. Nie znalazłeś w naszej ofercie usługi, która Cię interesuje? Skontaktuj się z nami i zapytaj o możliwość jej wykonania. EK INSTAL – specjaliści od instalacji elektrycznych. Zapraszamy do współpracy! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Wypełnij formularz kontaktowy,
zadzwoń tel.: (+48) 533 423 003 lub napisz e-mail: biuro@ekinstal.pl

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać temat.
Proszę wpisać poprawny numer telefonu.
Proszę wpisać treść wiadomości.
Musisz zaakceptować warunki.